چهارشنبه سوری

با معذرت از سلمان خان بابَتِ تأخیر در انتشارِ پست.

بسم تعالی.
سلام و وقت بخیر.

چهارشنبه سوری و عیدتون مبارک!
خداوند را شاکریم که فرصتی داد که به دیدارتان بیایم.
در دفعه گذشته درباره مواد مخدر  حرف هایی زدم اما این دفعه می خواهم در باره‌ی چهار شنبه سوری حرف بزنم.
چهارشنبه سوری به معنی شادی است.  اشتباه نگیرید ها !
چهارشنبه سوری چندسال و چند قرن است که در کشور ما رایج است.
ما از دنیا پنج عنصر گرفتیم، برایتان می گویم.
یک آب، دو آتش، سه زنده شدن زمین، چهار خاک، آخری باد است.
زنده شدن زمین همان عید نوروز است.

ما از این پنج عنصر فقط دو تایشان را انجام میدیم.
نوروز ، چهار شنبه سوری.
چهار شنبه سوری از زمان زرتشت شاید انجام می گرفت. که خیلی زیبا و با شکوهبود.
اما امروز ها دیگه این جوری نیست.
ما با منفجر کردن مواد منفجره نبلکه به خودمان آسیب می رسانیم، بلکه موجب آزار و اذیت دیگران می شویم.
چندروز پیش بود در استان اردبیل هفت پسر بچه که سنشان سیزده تا شانزده ساله بودند در زیر زمین مواد منفجره دستی می ساختند  که همه ی مواد منفجره منفجر شده بودند همه شون فُوت کردند.
آنها به هیچ کس ظلم نکردند فقط به خود و خانوادهشان ظلم کردند.
در قدیم در این روز آتش روشن می کردند. از روی آتش می پریدند و خوشحالی می کردند و از این مواد ها استفاده نمی کردند  به خونه همدیگر می رفتند خوشحالی می کردند و هیچ کس زخمی یا در اثر این مواد ها نمی مُردند.
اما امروزه هر سال بعد از این روز در اخبار، اینترنت میگویند مثلا پنجاه نفر زخمی شصت نفر کشته شده اند.
چون به فکر سلامتی خود نیستند.  این مواد ها در کشور ما وجود نداشتند این مواد را به کشور ما تحمیل کردند وما با خریدن انها جیب آنهارا با پول خود و کشورمان پر می کنیم.

مانباید بگذاریم این مواد در کشور ما گسترش یابد باید با این مواد مقابله کنیم.

چهار شنبه سوری فقط عنصری است که ما از طبیعت گرفته ایم.

مراقب خودتان باشید با این مواد مقابله کنید. اصلا به سوی این مواد منفجره نروید.  و با آنانی که از این مواد استفاده می کنند مقابله کنید.
تن سالم داشته باشید.
کام شیرین. زندگی شیرین  ،  کشور سالم، دوستان سالم،  و……..  داشته باشید.
عید و چهار شنبه سوریتان مبارک.

در پناهِ خدا.