شعر مهدی(عج)

با سلام.

میخوام شعر ظحور مهدی رو براتون بنویسم.
اینم شعر:
اِی آنکه در نگاهت حجمی ز نور داری، کی از مسیر کوچه قصد عبور داری ؟

چشم انتضار ماندم ، تا بر شبم بتابی

اِی آنکه در حجابت دریای نور داری.

من غرق در گناهم ، کی می کنی نگاهم ؟

برعکس چشمهایم چشمی صبور داری

از پرده ها برون شد ، سوز نهانی ما

کوک است ساز دلها ، کی میل شور داری؟

درخواب دیده بودم ، یک شب فرغ رویت.

کی در سرای چشمم ، قصد ظهور داری؟

انشا الله حضرت، به زودی ظحور کنند.