تماس با ما

سلام.
شما میتونی با سه راه ایمیل فرستادن، تماس گرفتن یا فرم زیر با من تماس بگیری.
اگه حالشو داری، بهتره ایمیل بفرستی. ایمیل من،
Aliakbarkhoei@gmail.com
هست.
شماره تماس با من،
۰ ۹۳۸ ۴۶۱ ۷۸ ۸۲
هست.
و اما اگه ایمیل نداشتی یا حال ایمیل فرستادن نداری،
میتونی از فرم زیر استفاده کنی.
یادت باشه این آخرین گزینه هس.


ممنونیم.