به شهر نابینایان خوش اومدین


به شهر نابینایان خوش اومدین.
اینجا، یه شهر نابینایی باصفا هس.
شما میتونین تو اینجا خونه بسازین و با ما شریک بشین.
راستی کمبینایان و علاقه مندان بینا هم میتونن عضو بشن.
ما خیلی خوشحال میشیم!
شما هم به جمع ما به پیوند.
فقط و فقط باید یه خونه بسازی!
نِگَرون نباش! اینجا شهرداری گیر نمیده!
خخخ!
ممنونم که به شهر نابینایان سری زدین، یا حتی برا خودتون یه خونه باحال ساختین!
ضمنا شما میتونین با ایمیل فرستادن به Aliakbarkhoei@gmail.com
برا خودتون خونه بسازین! لطفا به این صفحه مراجعه کنین.