به شهر نابینایان خوش اومدین

به شهر نابینایان خوش اومدین.

اینجا، یه شهر نابینایی باصفا هس.
شما میتونین تو اینجا خونه بسازین و با ما شریک بشین.
راستی کمبینایان و علاقه مندان بینا هم میتونن عضو بشن.
ما خیلی خوشحال میشیم!
شما هم به جمع ما به پیوند.
فقط و فقط باید یه خونه بسازی!
نِگَرون نباش! اینجا شهرداری گیر نمیده!
خخخ!
ممنونم که به شهر نابینایان سری زدین، یا حتی برا خودتون یه خونه باحال ساختین!
ممنونم!